22/02/2014 | 0

Hội Nghị Các Thống Đốc Dân Chủ Tại Washington D.C

Hội Nghị Các Thống Đốc Dân Chủ Tại Washington D.C

Tin Washington, DC (CBS)
Thống Đốc tiểu bang Connecticut Dannel Malloy tới thủ đô Washington. Ông Malloy và các thống đốc thuộc đảng Dân Chủ gặp Tổng Thống Obama vào hôm Thứ Sáu. Cuối tuần, ông Malloy dự trù tham dự hội nghị mùa Đông của Hiệp Hội Thống Đốc Quốc Gia. Những vấn đề tạo việc làm, cải tổ giáo dục, cải thiện hạ tầng cơ sở, tái cơ cấu bộ máy săn sóc y tế và phát triển nguồn năng lực sẽ được thảo luận tại hội nghị kéo dài 2 ngày.
Ông Malloy đang giữ chức phó chủ tịch Ủy Bang Tài Nguyên Quốc Gia của Hiệp Hội Thống Đốc Quốc Gia. Thứ Hai, ông Malloy sẽ tham dự hội nghị Hội Đồng Thống Đốc tại Tòa Bạch Ốc. Tổng Thống bổ nhiệm ông Malloy vào nhóm này từ năm ngoái.
Được thành lập từ năm 2010, hội đồng chuyên đánh giá các vấn đề liên quan tới lực lượng Vệ Binh Quốc Gia và quốc phòng. – N. Trần