05/05/2020 | 21

Hội Nghề Cá Việt Nam phản đối lệnh đánh bắt cá tại biển Đông của Trung Cộng

Hội Nghề Cá Việt Nam phản đối lệnh đánh bắt cá tại biển Đông của Trung Cộng

Một tàu đánh cá của Việt Nam đi Trung Cộng đâm chìm gần Hoàng Sa (Người Lao Động)

Tin từ Hà Nội: Báo chí nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin Hội Nghề cá Việt Nam chính thức phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông mà Trung Quốc đưa ra kể từ ngày 1/5 đến ngày 16/8.

Truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 04/5, Hội Nghề cá Việt Nam đã gửi văn bản phản đối đến văn phòng thủ tướng, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ Ngoại giao, ban Đối ngoại trung ương của đảng cộng sản Việt Nam.

Hội Nghề Cá cho rằng quy chế của Trung Cộng cấm đánh bắt cá ở khu vực gần Hoàng Sa là xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam; vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp, gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân Việt Nam. Việc cấm này cũng vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982 và các văn bản pháp lý liên quan. Hội Nghề Cá Việt Nam cũng phản đối việc Trung Cộng công bố thành lập hai cơ quan hành chính trực thuộc thành phố Tam Sa để quản lý cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Với việc ban hành văn bản nêu trên, Hội Nghề cá là tổ chức nghề nghiệp của ngư dân Việt Nam lên tiếng phản đối đầu tiên về lệnh cấm đánh bắt tại Biển Đông mà Bắc Kinh đưa ra cho năm nay.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã loan tin cho biết năm nay Bắc Kinh sẽ thực thi nghiêm khắc lệnh cấm đánh bắt đưa ra. Kể từ năm 1999, hàng năm Trung Cộng đều công bố lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông, nói rằng việc cấm nhằm bảo vệ sự phát triển của nguồn cá cũng như bảo vệ quyền và lợi ích biển của Bắc Kinh.

Quốc Tuấn