Hội Luật Gia Việt – Úc ra mắt tại Sydney

Vào ngày 15/9/2016, Hội Luật Gia Việt – Úc đã tổ chức buổi dạ tiệc tại Mounties Club để ra mắt hội cũng như giới thiệu về mục đích thành lập và kêu gọi giới luật gia tại Úc Châu gia nhập hầu đóng góp những hiểu biết của mình cho xã hội, cho đất nước. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.