Hội luận Viện nghiên cứu Á Châu (Lyon) – Chế độ kiểm duyệt của CSVN

Nhân dịp Tổ chức Phóng viên Không Biên giới trao giải Tự do Báo chí, hạng mục “Ảnh hưởng” cho nhà báo blogger Phạm Đoan Trang; một buổi hội luận về nhà báo Phạm Đoan Trang và tình trạng kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Á châu, thành phố Lyon. Phóng viên Tường An tường trình sau đây.