Hội luận về lịch sử & văn hoá Việt Nam tại Portland, Oregon

Vào lúc 2 giờ trưa Thứ Bảy ngày 13 tháng 05 năm 2017 Buổi Hội Luận về Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam đã được hệ thống Thư viện tại quận hạt Multnomah liên kết với Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Oregon tổ tại Thư viện Midland, thuộc thành phố Portland với sự thuyết trình của Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh đến từ Nam California.