25/04/2015 | 2

Hội luận cùng nhà báo Phạm Trần

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này hân hạnh được hội luận cùng nhà báo Phạm Trần về ngày 30/4. Đất nước Việt Nam sau 40 năm đã đi về đâu, và đang đứng trước những hiểm họa gì? Mời quý vị lắng nghe những bình luận của nhà báo Phạm Trần từ SBTN – DC.