03/05/2015 | 1

Hội luận cùng nhà báo Phạm Trần (P2)

Chương trình THE KIM NHUNG show kỳ này hân hạnh tái ngộ cùng nhà báo Phạm Trần từ SBTN – DC. Lằn ranh giới giữa hải ngoại và trong nước vẫn chưa có dấu hiệu về hòa giải và đồng thuận. Nguyên nhân của sự việc này đến từ đâu? Mời quý vị khán giả lắng nghe những phân tích của nhà báo Phạm Trần Sau đây.