Hội Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành Việt Nam ra mắt tại Sài Gòn

Chiều ngày 7 tháng 11 năm 2016, tại Sài Gòn, một tổ chức có tên Hội Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành Việt Nam đã chính thức ra mắt sau thời gian vận động thành lập. Hội có trang web, có tài khoản giao dịch cho quỹ hỗ trợ nạn nhân bạo hành. Đứng đầu tổ chức này là bác sĩ Đinh Đức Long, người từng là trung tá của quân đội miền Bắc, có 31 năm tuổi đảng và đã tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản vào tháng 8 năm 2014. Hội Hỗ trợ nạn nhân bạo hành Việt Nam ra mắt vào thời điểm này tại Sài Gòn, được đánh giá là một sự dũng cảm, trước nạn công an bạo hành gia tăng cũng như sự bắt bớ các tiếng nói đối kháng ngày càng quyết liệt hơn.