HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER, CALIFORNIA RA TUYÊN BỐ TƯỞNG NIỆM 50 NĂM HOÀNG SA

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER, CALIFORNIA RA TUYÊN BỐ TƯỞNG NIỆM 50 NĂM HOÀNG SA

Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2024 vừa qua, tại phiên họp Hội Đồng Thành Phố Westminster, Tiểu Bang California, Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí đã cùng với bốn Nghị Viên Thành phố bỏ phiếu với đa số tuyệt đối 5-0, thông qua Bản Tuyên Bố 50 Năm Hoàng Sa. Trước khi bỏ phiếu, ông Thị Trưởng Westminster đã tuyên đọc nội dung Bản Tuyên Bố, trong đó viết rõ Thành Phố Westminster ghi nhận Việt Nam đã thực thi chủ quyền trên Quần Đảo Hoàng Sa từ Thế kỷ 19 cho đến khi bị Trung Cộng xâm chiếm ngày 19 tháng 01 năm 1974, dẫn đến sự hy sinh của 74 chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến. Bản Tuyên Bố còn lên án hành động xâm lược và tiếp tục chiếm đóng của Trung Quốc vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, văn kiện còn trích lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho rằng các hành vi bành trướng và tuyên bố chủ quyền một cách phi pháp của Trung Cộng đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực.  Thành Phố Westminster được coi là trung tâm Little Saigon, thủ phủ tinh thần của người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại, với hơn 40% dân số là người Việt và là thành phố đầu tiên tại Hoa Kỳ có Thị Trưởng và đa số Nghị Viên gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố.