23/07/2021 | 5

Hội đồng quản trị UC phê duyệt mức tăng học phí đầu tiên cho sinh viên trong tiểu bang kể từ năm 2017

Hội đồng quản trị UC phê duyệt mức tăng học phí đầu tiên cho sinh viên trong tiểu bang kể từ năm 2017

Vào hôm thứ Năm (22/7), các viên chức Đại học University of California (UC) đã thông qua kế hoạch tăng học phí và lệ phí lâu dài, bất chấp sự phản đối của các nhóm sinh viên. Việc tăng học phí trên toàn hệ thống sẽ khiến học phí đại học và toàn hệ thống tăng lên mức hơn 13,000 Mỹ kim một năm đối với sinh viên trong tiểu bang, cộng thêm các khoản lệ phí bổ sung ở khuôn viên trường.

Các viên chức cho biết kế hoạch tăng học phí bao gồm một chiến lược sẽ mang lại lợi ích cho hầu hết sinh viên thông qua việc hỗ trợ tài chính tốt hơn. Nhưng tại cuộc họp hôm thứ Năm, những sinh viên có thu nhập thấp đã lo lắng về điều ngược lại, vì hiệu trưởng UC Michael Drake đã thừa nhận quyết định khó khăn khi tăng chi phí tại một trường đại học công lập.

Các viên chức cho biết nguồn tài trợ của UC đang ngày càng giảm và không ổn định đã dẫn tình trạng bảo trì chậm trễ, các phòng học và kỹ thuật lạc hậu.

Theo kế hoạch được hội đồng thông qua, học phí và lệ phí trong tiểu bang sẽ tăng 2% cộng với lạm phát 4.2% đối với sinh viên bắt đầu năm học 2022-23, tương đương 534 Mỹ kim. Số tiền này sẽ không đổi cho sinh viên trong tối đa 6 năm. Số tiền sẽ tiếp tục tăng theo chỉ số dựa trên lạm phát cho mỗi khoá học tiếp theo cho đến năm học 2026-27. Hội đồng quản trị trường sẽ cần phải ủy quyền lại kế hoạch mỗi 5 năm.