13/05/2024 | 14

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY SẢN XUẤT KEM BEN & JERRY CHO BIẾT CÁC CUỘC BIỂU TÌNH ỦNG HỘ NGƯỜI PALESTINE TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG LÀ ‘THIẾT YẾU’ ĐỐI VỚI NỀN DÂN CHỦ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY SẢN XUẤT KEM BEN & JERRY CHO BIẾT CÁC CUỘC BIỂU TÌNH ỦNG HỘ NGƯỜI PALESTINE TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG LÀ ‘THIẾT YẾU’ ĐỐI VỚI NỀN DÂN CHỦ

Hội đồng quản trị của côn ty kem Ben & Jerry, một thương hiệu thuộc sở hữu của Unilever, nói rằng các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đang lan rộng khắp các trường đại học và lễ tốt nghiệp ở Hoa Kỳ là “thiết yếu” cho nền dân chủ. Nhà sản xuất món tráng miệng sữa đông lạnh có trụ sở tại Vermont, được bán ở một số trường đại học, đã kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza vào tháng Giêng. Hội đồng độc lập của công ty cho biết trong một tuyên bố rằng: “Các cuộc biểu tình ngồi tại quầy ăn trưa, các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo chống lại Chiến tranh Việt Nam và nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, và bây giờ là các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường nhằm thể hiện tình đoàn kết với Gaza, tất cả đều là một phần trong lịch sử phong phú của Hoa Kỳ về tự do ngôn luận và biểu tình bất bạo động, tạo nên sự thay đổi và là cần thiết cho một nền dân chủ mạnh mẽ.”  Ba năm trước, công ty kem Ben & Jerry’s tuyên bố sẽ ngừng bán kem tại các vùng đất Palestine bị Israel chiếm đóng, và nói rằng hành động chiếm đóng “không phù hợp” với các giá trị của mình và buộccông ty mẹ Unilever phải tìm kiếm một “thỏa thuận mới” để bán kem ở Do Thái.  Unilever sau đó đã chuyển nhượng hoạt động kinh doanh Ben & Jerry’s ở Israel cho một người được cấp phép ở địa phương, để bán kem tại nội địa Do Thái. Lúc đó hội đồng quản trị của Ben & Jerry đã khởi kiện để cố gắng ngăn chặn việc mua bán, và vụ kiện sau đó đã được “giải quyết”.