21/10/2016 | 2

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam công bố kháng thư bác bỏ luật tín ngưỡng tôn giáo

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam công bố kháng thư bác bỏ luật tín ngưỡng tôn giáo

Các thành viên thuộc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (Ảnh: Blog Nguyễn Tường Thụy)

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam hôm Thứ Năm ngày 20 tháng 10 công bố một kháng thư trên mạng, mạnh mẽ bác bỏ dự thảo Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo mà Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị phê chuẩn.

Các vị lãnh đạo tôn giáo ký tên trong kháng thư đại diện cho năm tôn giáo lớn ở Việt Nam gồm Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành.

Kháng thư xác định chế độ cộng sản đương quyền có hai tính chất nổi bật là vô thần và toàn trị. Chế độ này vốn quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tôn giáo trên xã hội, và nó sẽ lũng đoạn để biến các tổ chức tôn giáo thành công cụ để giúp cho đảng cộng sản muôn năm cai trị.

Do đó, các vị lãnh đạo tôn giáo chỉ ra rằng, mọi luật lệ xuất phát từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản đều không ngoài mục đích kiểm soát, lũng đoạn và công cụ hóa, và Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo cũng không nằm ngoài ý đồ thâm độc này.

Kháng thư cũng viết rằng, một luật riêng cho các giáo hội và tín đồ là một sự kỳ thị trắng trợn, bộc lộ não trạng coi tôn giáo như kẻ thù, và chủ ý coi tôn giáo cần phải bị chế ngự.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam lên án nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay ban hành văn kiện nào về tôn giáo cũng đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh, kết hợp với bạo lực vũ khí, để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần và tài sản vật chất của các giáo hội, sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm mãi cho tới hôm nay.

Chính vì vậy, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Việt Nam kết luận: “Trong tư cách những lãnh đạo tinh thần đang đấu tranh cho tự do độc lập của Tôn giáo cũng như cho Nhân quyền và Dân quyền của Đồng bào, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản Luật Tín ngưỡng Tôn giáo mà đảng và nhà cầm quyền cộng sản sắp dùng công cụ Quốc hội để ban hành rồi áp đặt. Nó là một văn kiện pháp lý không thể có và không được có trong thế giới loài người văn minh, nhân bản và dân chủ. Chúng tôi thấy các Tôn giáo và các Tín hữu chẳng có nghĩa vụ phải chấp hành nó.

Khoác vào ách tròng cổ đó là liều mình tự đánh mất danh dự của một con người có phẩm giá, của một cộng đồng sống đức tin, là chấp nhận được thí ban những Tự do Tôn giáo phụ tùy (xây dựng cơ sở, tổ chức lễ hội, đi ra nước ngoài…) và bị tước đoạt những Tự do Tôn giáo cơ bản (độc lập trong điều hành, tự quyền trong sinh hoạt, truyền đạo ra xã hội, giáo dục thanh thiếu niên, có phương tiện truyền thông riêng, có tín đồ tham gia hàng lãnh đạo chính trị…). Chấp nhận Luật Tín ngưỡng Tôn giáo là tiếp tục góp phần dung dưỡng chế độ vô thần độc tài toàn trị!” 

Tất cả 27 vị lãnh đạo các tôn giáo lớn ký tên trong kháng thư đều ghi rõ số điện thoại liên lạc của mình, chứng tỏ đây là một nỗ lực công khai và được thực hiện trong tinh thần sẵn sàng tranh luận.

Huy Lam / SBTN