12/10/2013 | 1

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM BẾ MẠC ĐẠI HỘI: GIÁM MỤC BÙI VĂN ĐỌC THAY THẾ NGUYỄN VĂN NHƠN LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM BẾ MẠC ĐẠI HỘI: GIÁM MỤC BÙI VĂN ĐỌC THAY THẾ NGUYỄN VĂN NHƠN LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Tin Saigon – Kết quả Đại hội 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp trong suốt 5 ngày qua tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Saigon đã đưa đến một vị chủ chăn mới, đem theo nhiều hy vọng cho giáo dân Việt Nam trước làn sóng đàn áp của đảng Cộng sản vô thần. Biên bản về Đại hội 12 mới được công bố cho biết các thành viên trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc cho nhiệm kỳ 3 năm 2013 đến năm 2016. Theo đó, Giám mục Bùi Văn Đọc là tân Tổng Giám mục phó của Tổng Giáo phận Saigon, vừa được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm và tương lai sẽ thay thế đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ở địa phận này.

Ngài đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay cho Giám mục Nguyễn Văn Nhơn là Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Hà Nội, là người đã gây nhiều tranh cãi sau khi về thay thế cho đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách đẩy đi vì thái độ chống đối của ngài đối với Hà Nội qua vụ tranh chấp đất đai tại nhà thờ Thái Hà. Tân Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Huế, và Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn là Giám mục Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh và Phó Tổng thư ký là Giám mục Nguyễn Văn Khảm là Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon. Ngoài Ban Thường vụ, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bầu 18 giám mục làm Chủ tịch 18 ủy ban.

Giám mục Nguyễn Thái Hợp là vị Giám mục Giáo phận Vinh vẫn được Hội đồng Giám mục Việt Nam tín nhiệm ở vị trí Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Sự tín nhiệm Giám mục Nguyễn Thái Hợp là nhân vật đang bị chế độ Hà Nội cáo buộc là người gây ra những xung đột giữa giáo dân Giáo phận Vinh với nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An nói riêng và nhà cầm quyền trung ương nói chung, cho thấy Hội đồng Giám mục Việt Nam không thay đổi lập trường. Kết quả Đại hội 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam thêm một lần nữa cho thấy, các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam ủng hộ phản ứng của Giáo phận Vinh về vụ Mỹ Yên.