07/10/2016 | 0

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đề cử ông Antonio Guterres làm tổng thư ký liên hiệp quốc kế tiếp

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đề cử ông Antonio Guterres làm tổng thư ký liên hiệp quốc kế tiếp

New York, Hoa Kỳ. (Reuters) – Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay đã đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres để trở thành Tổng thư ký kế tiếp.

Hội đồng đề nghị Đại hội đồng 193 thành viên bổ nhiệm ông Guterres cho một nhiệm kỳ 5 năm kể từ 1 tháng 1 năm 2017. Đại hội đồng có thể sẽ họp vào tuần tới để phê duyệt việc bổ nhiệm ông Guterres, 67 tuổi, thay thế ông Ban Ki-moon, 72 tuổi, của Nam Hàn. Ông Ban sẽ bước xuống vào cuối năm 2016 sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ.

Ông Guterres là thủ tướng của Bồ Đào Nha từ 1995 đến 2002 và phục vụ trong chức vụ Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn từ năm 2005 đến năm 2015. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin, người đương nắm ghế chủ tịch của hội đồng Bảo An trong tháng Mười, ca ngợi ông Guterres là người có nhiều thành tích với Liên Hiệp Quốc và cũng là một chính khách hàng đầu. ông Churkin Nói với các phóng viên là ông Guterres là người khá cởi mở và là một chọn lựa tốt.

Hội đồng bảo an đã họp kín hôm nay để thông qua một nghị quyết đề cử ông Guterres lên Đại hội đồng. (Lê Hoàng)