11/04/2018 | 0

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bác dự thảo của Nga về điều tra vũ khí hoá học tại Syria

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bác dự thảo của Nga về điều tra vũ khí hoá học tại Syria

Liên Hiệp Quốc. (Reuters)- Nga đã thất bại trong việc đệ trình để Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết do họ soạn thảo, nhằm kêu gọi mở cuộc điều tra mới vụ tấn công bằng vũ khí hoá học tại Syria.

Đây là lần bỏ phiếu thứ hai tại Hội Đồng Bảo An được tổ chức vào ngày hôm qua 10 tháng 4. Nga chỉ nhận được 6 phiếu thuận. Bảy quốc gia thành viên khác phủ quyết dự thảo này, chưa kể 2 phiếu trắng. Một nghị quyết muốn được thông qua tại cuộc họp của Hội Đồng Bảo An cần có ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết của Nga, Trung Cộng, Pháp, Anh và Hoa Kỳ.

Dự thảo nghị quyết của Nga đòi các nhân viên điều tra phải báo cáo cho Hội Đồng Bảo An rồi mới xác định trách nhiệm của phía liên can.

Trước đó, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo, yêu cầu mở cuộc điều tra để xác định phía chịu trách nhiệm trong vụ tấn công vũ khí hoá học tại Syria. 12 thành viên bỏ phiếu thuận, trong khi Bolivia theo Nga bỏ phiếu chống, còn Trung Cộng bỏ phiếu trắng.

Hôm Thứ Bảy, Hoa Kỳ và các siêu cường Phương Tây cho hay có thể hành động quân sự để trả đũa vụ tấn công.

Nga và Hoa Kỳ đã làm các cuộc họp của Hội Đồng Bảo An trở nên phức tạp, khi ngăn chận nỗ lực của nhau nhằm mở các cuộc điều tra quốc tế để điều tra vụ tấn công vũ khí hoá học tại Syria. (Song Châu)