04/05/2022 | 30

Hội đánh cá Việt Nam đề nghị nhà cầm quyền có biện pháp ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Cộng ở biển Đông

Hội đánh cá Việt Nam đề nghị nhà cầm quyền có biện pháp ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Cộng ở biển Đông

Khu vực cấm đánh bắt của Trung Cộng- Nguồn hình VnExpress

Tin Vietnam.- Báo An ninh thủ đô ngày 4 tháng 5 năm 2022 loan tin, trước lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Cộng ở Biển Đông, Hội đánh cá Việt Nam đã ra công văn đề nghị nhà cầm quyền cộng sản phản đối mạnh mẽ, và có những biện pháp ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Cộng, bảo vệ tài nguyên, nguồn lợi thuỷ sản, đồng thời bảo vệ ngư dân trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Về phía Hội Đánh cá, Hội sẽ phối hợp với Hội thuỷ sản, Hội đánh cá địa phương, và các đơn vị liên quan để tuyên truyền ngư dân chấp hành đúng đánh bắt cá đúng pháp luật trên biển; và vận động các ngư dân cứ yên tâm đi đánh bắt cá trên biển, để góp phần bảo vệ chủ quyền. Công văn cũng nêu rõ, Hội Đánh cá kịch liệt phản đối hành động cấm đánh bắt cá sai trái, đơn phương, lặp đi lặp lại nhiều năm của Trung Cộng.

Yêu cầu Trung Cộng chấm dứt ngay hành động này, vì nó vô giá trị trên vùng biển của Việt Nam. Ngoài ra, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Cộng diễn ra hàng năm, và kéo dài làm tăng nguy cơ đụng độ giữa tàu cá của ngư dân Việt với lực lượng hải cảnh Trung Cộng, cản trở hoạt động bình thường của ngư dân và tàu cá Việt Nam trên vùng biển của nước mình.

An Nhiên