08/03/2018 | 2

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm công bố báo cáo vi phạm nhân quyền Việt Nam 2017

Báo cáo ghi nhận 61 vụ nổi bật trong số hàng trăm vụ vi phạm nhân quyền do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gây ra từ đầu năm đến cuối năm 2017. Các tác giả của bản báo cáo nhận định rằng, với con số chính thức người đấu tranh nhân quyền dân chủ bị bắt, năm 2017 là năm tồi tệ nhất của giới bất đồng chính kiến Việt Nam.