ADS

Hội chợ Tết Sydney

Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang New South Wales – Úc Châu đã tổ chức hội chợ Tết trong 3 ngày Xuân Đinh Dậu năm nay tại Fairfield Showground để đồng bào cùng các sắc tộc khác tại địa phương đến vui chơi và tìm hiểu thêm về những phong tục ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam.

Bài Liên Hệ