Hội Chợ Tết Sinh Viên Năm Nhâm Dần Tại Nam California

Sau hai năm tạm ngưng do đại dịch COVID-19, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California đã tổ chức Hội Chợ Tết năm thứ 40 tại thành phố Costa Mesa, được sự tham dự đông đảo của đồng hương và cư dân trong vùng. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: