Hội Chợ Tết Nhâm Dần Ở Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Las Vegas

Những ngày Tết Nhâm Dần 2022 năm nay rơi vào giữa tuần nên nhiều nơi tổ chức  vào những ngày thứ Bảy, Chủ Nhật trước Tết, có nơi vào những ngày cuối tuần sau Tết. Phóng viên Vũ Nhân từ Las Vegas tương trình trong phóng sự sau đây