Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Hội chợ Tết cộng đồng Xuân Đinh Dậu tại Canada

Hội chợ Tết cộng đồng Xuân Đinh Dậu tại Canada

Ngày 14 tháng 1 năm 2017, Hội Chợ Tết chủ đề Hướng về Sông Nam Biển Việt được tổ chức tại IC Center 6900 Airport Road – Canada, có sự tham gia của các đại diện chính quyền các cấp. Được chuẩn bị khá công phu và tầm quan trọng hàng đầu, Tết mang nặng tính chất gia đình chan chứa tình cảm của người Việt hoài niệm cố hương . Tết thể hiện đầy đủ tình thương yêu, lòng độ lượng, giá trị gia đình, lòng biết ơn và niềm hy vọng mà mọi người ai cũng trân trọng. Nó thể hiện luôn bản chất duy tình trong tâm tư của mỗi người Việt.