Hội chợ Tết Canh Tý 2020 ở Minnesota

Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Minnesota đã tổ chức hội chợ Tết Canh TY 2020 vào cuối tuần qua. Phóng viên Vũ Phạm tường trình sau đây: