Hội Chợ Mừng Xuân Nhâm Dần Tại New Orleans

Vào các ngày 28, 29 và 30/01/2022 tại Giáo xứ Thánh Lê Thị Thành, New Orleans, lễ Thượng Kỳ VNCH đầu năm và hội chợ mừng xuân Nhâm Dần đã được tổ chức rất long trọng. Phóng viên Minh Luân và Tường Vân tường trình sau đây: