Hội chợ mừng Xuân Đinh Dậu tại Vancouver – Washington

Thời khắc ngày đưa tiễn ông Táo vừa qua để chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu. Vào ngày 21 tháng 01 năm 2017, lúc 11giờ trưa thứ Bảy nơi khuôn viên trường tiểu học Roosevelt, thành phố Vancouver – Washington đã diễn ra Chương trình hội chợ Mừng Xuân Đinh Dậu do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Clark County tổ chức.