Hội Chăm Sóc Toàn Diện SCS 24/7 họp mặt

Vào trưa thứ Bảy 14/10/2017 tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, Nam California, Hội Chăm Sóc Toàn Diện SCS 24/7 Care đã có buổi họp mặt cũng là buổi tưởng niêm những bệnh nhân đã được hội chăm sóc vào những giây phút cuối của cuộc đời. Buổi họp mặt có mặt của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, thân nhân người quá cố và thân hữu.