Hội Biệt Động Quân tại DC gây quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hoà

Ngày 5/6/16, Hội Biệt Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức đêm gây quỹ với chủ đề “Đêm Thương Tiếc” nhằm mục đích ủng hộ cho việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hoà, nơi mà 16,000 người anh hùng VNCH đã nằm xuống. Mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây.