Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Hội Ái Hữu Vinh hội ngộ và mừng lễ bổn mạng tại Philadelphia

Hội Ái Hữu Vinh hội ngộ và mừng lễ bổn mạng tại Philadelphia

Lúc 2 giờ 30 ngày 13-08-2017 tại đền Thánh John Neumann, Tp Philadelphia đã diễn ra buổi hội ngộ của hội Ái Hữu Vinh Hội Ngộ và tổ chức mừng lễ bổn mạng.