Hội Ái Hữu Vinh hội ngộ và mừng lễ bổn mạng tại Philadelphia

Lúc 2 giờ 30 ngày 13-08-2017 tại đền Thánh John Neumann, Tp Philadelphia đã diễn ra buổi hội ngộ của hội Ái Hữu Vinh Hội Ngộ và tổ chức mừng lễ bổn mạng.