Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo Việt Nam Công Bố Giải Dân Quyền Tại Pháp

Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo Việt Nam Công Bố Giải Dân Quyền Tại Pháp

Nhân ngày lễ Nhân quyền sắp đến, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố giải Dân Quyền năm 2021 tại Pháp, phóng viên Tường An tường trình sau đây: