01/03/2022 | 48

Học viện chính trị Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi viết đấu tranh với thế lực thù địch để bảo vệ đảng

Học viện chính trị Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi viết đấu tranh với thế lực thù địch để bảo vệ đảng

Họp báo- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet loan tin, vào sáng 1 tháng 3 năm 2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Cộng sản, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện giải thích, cuộc thi này là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi viên chức, đảng viên Cộng sản, và cần có sự tham gia của người dân. Cuộc thi sẽ trở thành diễn đàn của các đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị- xã hội tham gia vào việc bảo vệ nền tảng của đảng Cộng sản, cũng như đấu tranh chống thế lực thù địch trên mặt trận lý luận.

Theo ông Thắng, lần này cuộc thi diễn ra trong bối cảnh là năm thứ 2 khai triển Nghị quyết Đại hội 13 của nhà cầm quyền; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, giải quyết nghiêm những viên chức, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhà cầm quyền, cũng như các quy định về đảng viên không được làm. Ngoài ra, đây cũng là dịp để một số cuốn sách viết về chủ nghĩa xã hội, và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của ông Nguyễn Phú Trọng được dịp quảng cáo trong các bài viết.

Ông Thắng cho biết, qua cuộc thi sẽ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện được lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác lại thế lực thù địch.

An Nhiên