Học tiếng Hán: Đừng chất thêm gánh nặng lên vai học trò

Từ cuối tháng 8 đến nay, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã nổ ra cuộc tranh luận, là tại sao trong tình hình hiện nay lại có đề xuất rằng để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, thì cần phải dạy chữ Hán trong trường phổ thông? PGS. TS Đoàn Lê Giang cho rằng, muốn dùng tiếng Việt trong sáng thì học sinh phải học chữ Hán. Có nhiều người lập luận rằng nếu các lỗi về sử dụng từ ngữ Hán Việt là do mù chữ Hán, thì tại sao có rất nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam chẳng biết một chữ Hán nào cả mà tác phẩm của họ chẳng có một lỗi nào về từ ngữ Hán Việt?… Một số ý kiến khác chỉ ra ví dụ trong tiếng Việt có nhiều từ gốc Pháp nhưng để hiểu những từ đó người Việt không nhất thiết phải học chữ Pháp.