05/03/2017 | 2

Học sinh Mỹ tập viết chữ thảo trở lại

Học sinh Mỹ tập viết chữ thảo trở lại

Ảnh: WWLTV

New York — Chữ thảo đang trở lại với các trường học trên toàn nước Mỹ sau một thế hệ học sinh chỉ biết đến gõ bàn phím, bấm tin nhắn điện thoại và viết bằng chữ in.

Hai tiểu bang Alabama và Louisiana thông qua luật vào năm 2016 bắt buộc học sinh trường công phải viết chữ thảo thông thạo. Đến nay, Hoa Kỳ có 14 tiểu bang ban hành những đạo luật tương tự.

Hồi mùa thu trước, khu học chính New York City với 1.1 triệu học sinh, hệ thống trường công lập lớn nhất Hoa Kỳ, đã khuyến khích thầy cô giáo dạy học sinh viết chữ thảo từ lớp 3. Những người ủng hộ viết chữ thảo nói rằng viết chữ theo một đường không đứt đoạn thì nhanh hơn, khiến cho việc ghi chép trong lớp học dễ dàng hơn. Những người khác thì cho rằng học sinh phải có khả năng hiểu được những văn bản được viết bằng chữ thảo, chẳng hạn như một lá thư của bà ngoại.

Nhiều người khác cho rằng viết chữ thảo đơn giản là một kỹ năng sống, đặc biệt là khi nói đến ký tên. Đó cũng là nơi mà bà Nicole Malliotakis, dân biểu tiểu bang New York, vạch ra biên giới thế hệ về chữ thảo. Bà cho biết đã nhận ra nhu cầu về chữ thảo, khi gặp một thiếu niên 18 tuổi tại một sự kiện ghi danh cử tri không biết ký tên mà chỉ viết tên mình bằng chữ in.

Bà Malliotakis cũng ghi nhận những học sinh không đọc được chữ thảo sẽ không thể đọc được các văn kiện lịch sử. Bà nói, nếu một học sinh Mỹ không thể đọc được Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, đó là chuyện đáng buồn. (Huy Lam)