Học Sinh Lớp 11 Trường Westminster High School Thăm Đài Sbtn

Vào chiều thứ Ba 31/5/2022, các giáo viên bộ môn tiếng Việt của trường trung học Westminster High School đã hướng dẫn các em học sinh lớp 11 có chọn môn học tiếng Việt, thăm các cơ sở trong đó có đài truyền hình SBTN. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: