HỌC KHU WESTMINSTER TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA ĐẦU TIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN PHONG SONG NGỮ TIẾNG VIỆT

HỌC KHU WESTMINSTER TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA ĐẦU TIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN PHONG SONG NGỮ TIẾNG VIỆT

ọc Khu Westminster sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học sinh đầu tiên trong chương trình Song Ngữ Tiếng Việt (VDLI) tiên phong của học khu. Đây là nhóm học sinh đầu tiên ra trường theo chương trình này, và các em sẽ được ghi nhận tại buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt được tổ chức vào thứ Ba, ngày 28 tháng Năm, lúc 6:00 giờ chiều tại phòng Gymnasium của Trường Trung Cấp Warner (14171 Newland St, Westminster, CA 92683). Chương trình VDLI của học khu Westminster bắt đầu được thực hiện từ năm 2015, là chương trình song ngữ đầu tiên trên toàn tiểu bang California. Chương trình này giảng dạy học vấn và đọc-viết cho học sinh từ lớp Pre-K đến hết Lớp 8 bằng cả Việt Ngữ và Anh Ngữ. Với mô hình học tập song ng, tất cả các học sinh trong chương trình sẽ được củng cố cả hai ngôn ngữ đều với nhau. Hình thức học mới mẻ này giúp các học sinh trở thành những người biết nghe, nói, đọc và viết thông thạo bằng cả hai ngôn ngữ. Với sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của tất cả các gia đình và toàn ban giáo viên, nhân viên trường học, các học sinh VDLI khóa đầu tiên của WSD sẽ tiếp tục chuyển lên chương trình VDLI tại Trường Trung Học Westminster vào mùa Thu, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hình trình học vấn của các em trong chương trình VDLI từ lớp PreK- lớp 12 đầu tiên của quốc gia.