HỌC KHU WESTMINSTER, NAM CALI CÔNG NHẬN VÀ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM THÁNG TƯ ĐEN

HỌC KHU WESTMINSTER, NAM CALI CÔNG NHẬN VÀ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM THÁNG TƯ ĐEN

Hội đồng Quản trị Học khu Westminster thông báo họ sẽ công nhận và tổ chức lễ kỷ niệm Tháng Tư Đen cho cộng đồng người Việt. Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt để kỷ niệm Tháng Tư Đen, bao gồm các bài thuyết trình mang tính giáo dục, khoảnh khắc mặc niệm và cơ hội để cộng đồng cùng nhau suy ngẫm về tầm quan trọng của sự kiện quan trọng này. Tháng Tư Đen là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu ngày Saigon bị cưỡng chiếm vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, dẫn đến sự kết thúc của Chiến tranh Việt Nam và hàng trăm người Việt tị nạn phải vượt biên. Hiểu được tầm quan trọng của lễ kỷ niệm này đối với cộng đồng người Việt, Hội đồng Quản trị Học khu Westminster cam kết ghi nhận, cũng như hỗ trợ việc tuân thủ văn hóa quan trọng này. Cộng đồng người Việt đã có những đóng góp vô giá cho khu vực Westminster và cộng đồng rộng lớn hơn. Học Khu Westminster cũng là học khu đầu tiên trong tiểu bang có Chương Trình Hội Nhập Song Ngữ Tiếng Việt, giúp tạo tác động sâu rộng cho cộng đồng người Việt tại Westminster. Học khu Westminster phục vụ 8,200 học sinh từ lớp K-8 tại 17 trường ở các thành phố Westminster, Garden Grove, Huntington Beach và Midway City. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.wsdk8.us.