24/10/2020 | 19

Học khu Seattle mở rộng chương trình học trực tuyến đến tháng 01, 2021

Học khu Seattle mở rộng chương trình học trực tuyến đến tháng 01, 2021

Tin từ Seattle – Vào thứ sáu (ngày 23 tháng 10), Hiệu trưởng Học khu các trường công cộng tại Seattle,  Denise Juneau cho biết học khu sẽ duy trì mô hình học trực tuyến trong phần còn lại của học kỳ hiện tại vì sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19.

Bà Juneau cho biết hầu hết học sinh sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến hết tháng 1 năm 2021. Ngoại lệ duy nhất sẽ dành cho những học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt yêu cầu được dạy học trực tiếp. Các viên chức đưa ra quyết định này vì sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 gần đây ở Quận King và sau khi tham khảo ý kiến của Nhóm Re-entry Leadership Team của quận này.

Bà Juneau cho biết nhóm bao gồm các đại diện của Hội đồng Nhà trường, Hiệp hội Giáo dục Seattle, Hiệp hội Hiệu trưởng các trường Seattle, và các học sinh. Nhóm này sẽ gặp gỡ thường xuyên để trao đổi về các bước tiếp theo.

Tiểu bang đã báo cáo 820 ca nhiễm coronavirus mới vào thứ Sáu với 184 ca ở Quận King, nâng tổng số lên 101,345 ca. Các viên chức y tế tiểu bang báo cáo có 7 ca tử vong mới vào thứ Sáu, nâng tổng số ca tử vong trên toàn tiểu bang lên gần 2,300. Bộ Y tế cũng báo cáo rằng 8,231 người đã phải nhập viện tại tiểu bang. (BBT)