Học khu Garden Grove giới thiệu tài liệu giảng dạy song ngữ Anh-Việt tiểu học

Vào tối thứ Ba 14/11/2017 tại trường Murdy Elementary thành phố Garden Grove Nam California đã có buổi giới thiệu những tài liệu giảng dạy song ngữ Anh-Việt cho cấp tiểu học, do học khu Garden Grove tổ chức. Buổi giới thiệu này đã được sự quan tâm của các phụ huynh và các giới trong ngành giáo dục.