Học khu Garden Grove, California bắt đầu chương trình hội nhập song ngữ Anh-Việt thứ hai tại Quận Cam

Học khu Garden Grove, California bắt đầu chương trình hội nhập song ngữ Anh-Việt thứ hai tại Quận Cam

(Ảnh: OC Register)

Trong ngày khai trường hôm Thứ Tư 30/08, Khu Học Chính Thống Nhất Garden Grove trở thành học khu thứ hai tại Quận Cam, Nam Cali cung cấp chương trình hội nhập song ngữ Anh-Việt.

Bà Sara Wescott, phó giám đốc học khu về giáo dục tiểu học, nói mục tiêu của chương trình là học sinh có nói và đọc được hai thứ tiếng, cũng như hấp thụ hai nền văn hóa. Học sinh bậc dưới mẫu giáo sẽ học nửa ngày bằng tiếng Anh, và nửa ngày còn lại bằng tiếng Việt.

Bà Wescott ước lượng có từ 25 đến 50 học sinh mẫu giáo chuyển tiếp, tức các em lên 5 tuổi từ ngày 2 tháng 9 đến 2 tháng 12, tại trường tiểu học John Murdy sẽ ghi danh theo học chương trình này.

Bà Natalie Trần- giám đốc Trung Tâm Nguồn Lực Quốc Giao Cho Các Ngôn Ngữ Á Châu tại Đại học Cal State Fullerton, người đã hỗ trợ học khu Garden Grove phát triển học trình song ngữ- nói với nhật báo Orance County Register rằng, chương trình nhắm đưa việc giảng dạy bằng Việt ngữ theo kịp với học vấn bằng Anh ngữ, tạo ra một lộ trình tương đương.

Bà Natalie cũng cho biết trung tâm của bà đã nhận được đóng góp từ cộng đồng Việt Nam để ấn hành sách cho trẻ em.

Cộng đồng Việt trong học khu Garden Grove đã bắt đầu vận động cho chương trình hội nhập song ngữ Anh-Việt từ năm 2013, khi một thỉnh nguyện thư của ông Bảo Nguyễn, khi đó là ủy viên giáo dục Garden Grove, nhận được hơn 1,200 chữ ký.

Đến mùa thu năm 2015, trường tiểu học DeMille thuộc học khu Westminster bắt đầu một chương trình hội nhập song ngữ Anh-Việt. Trường DeMille hiện có hơn 150 học sinh theo chương trình này.

Huy Lam / SBTN