13/07/2020 | 0

Học khu của quận Los Angeles và San Diego sẽ bắt đầu năm học mới dạy trực tuyến khi các trường hợp lây nhiễm coronavirus gia tăng

Học khu của quận Los Angeles và San Diego sẽ bắt đầu năm học mới dạy trực tuyến khi các trường hợp lây nhiễm coronavirus gia tăng

Ảnh: Reuters

Hai khu học lớn nhất ở tiểu bang California đã công bố hôm thứ Hai rằng các lớp học sẽ được dạy trực tuyến vào đầu năm học, với lý do “tỷ lệ lây nhiễm tăng vọt” của coronavirus trong khu vực của họ.

Các học khu tại Los Angeles và San Diego, đã ban hành một thông báo chung, rằng cả hai sẽ bắt đầu giảng dạy trực tuyến vào giữa tháng 8 nhưng sẽ “tiếp tục lên kế hoạch quay trở lại học tập cá nhân trong năm học 2020-21, ngay khi bộ y tế công cộng cho phép. “

Học khu Los Angele là học khu lớn thứ hai của tiểu bang với khoảng 700,000 học sinh, sẽ bắt đầu chương trình giảng dạy vào ngày 18 tháng 8. Học Khu San Diego phục vụ hơn 100,000 học sinh, sẽ bắt đầu giảng dạy vào ngày 31 tháng 8. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos thúc đẩy chính sách của chính quyền tổng thống Trump là mở lại các trường học vào mùa thu dù cho bối cảnh đại dịch ngày càng tồi tệ.

Ảnh: Reuters

Thành phố New York, nơi có khu học lớn nhất trên toàn quốc đã chọn mở cửa lại một phần, với việc tham gia lớp học giới hạn trong một đến ba ngày một tuần. Chicago, học khu lớn thứ ba, vẫn chưa công bố lộ trình. (BBT)