Học bổng “Step Up for Student”

Chương trình học bổng Step Up for Student được bắt đầu vào năm 2001 và đang trao học bổng cho 94,000 học sinh trên 16 tiểu bang Hoa Kỳ. Hiện nay, có khoảng 17,000 trường tư thục đang chấp nhận loại học bổng này. Mời quý vị gheo dõi phóng sự sau đây.