08/03/2021 | 3

Hoàng tử Harry nói rằng Thân vương Charles ngừng nhận các cuộc điện thoại ông gọi đến

Hoàng tử Harry nói rằng Thân vương Charles ngừng nhận các cuộc điện thoại ông gọi đến

Tin từ Luân Đôn, Anh Quốc – Hoàng tử Harry cho biết rằng cha của ông, Thân vương Charles, người thừa kế ngai vàng Anh Quốc, đã ngừng nhận các cú điện thoại của ông. Harry cũng phủ nhận việc lén lút công kích bà nội ông, Nữ hoàng Elizabeth, đồng thời cho biết rằng ông rất tôn trọng bà.

Harry cho biết ông đã trò chuyện với bà nội ba lần và trò chuyện với cha hai lần trước khi Thân vương Charles ngừng nhận các cuộc điện thoại của ông. Và sau đó Thân vương Charles đề nghị ông giao tiếp dưới dạng văn viết.

Ông cho biết tại thời điểm đó, ông phải tự thân hành động vì gia đình của ông. Nhưng Harry nói rằng việc này không nằm ngoài dự đoán, và dù rất buồn khi sự việc tiến triển đến mức này, nhưng ông phải hành động vì sức khỏe tinh thần của cá nhân, của vợ ông và của cả bé Archie. (BBT)