HOAN HUỲNH TRỞ THÀNH NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN GIỮ CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG TRONG LỊCH SỬ ILLINOIS

HOAN HUỲNH TRỞ THÀNH NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN GIỮ CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG TRONG LỊCH SỬ ILLINOIS

Ông Hoan Huỳnh, một người tị nạn và cũng là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang trong lịch sử Illinois, vừa tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư, 11 tháng Giêng. Theo trang Next Shark, ông Hoan Huỳnh, thuộc đảng Dân chủ, sẽ đại diện cho Địa hạt Quốc Hội thứ 13 của tiểu bang, kế nhiệm ông Greg Harris, lãnh đạo phe đa số Hạ viện vừa nghỉ hưu. Địa hạt Quốc Hội thứ 13, bao gồm các khu dân cư phía Bắc Chicago, là nơi sinh sống của 110,128 cư dân, và khoảng 45trong số này là thuộc nhóm chủng tộc khác hoặc dân tộc thiểu số. Ông Hoan Huỳnh sinh ra ở Việt Nam với cha mẹ là người Việt gốc Hoa và cha ông đã chiến đấu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đầu những năm 1990, gia đình ông Hoan Huỳnh tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Sau đó, ông lấy bằng cử nhân của Đại học Yale cùng với bằng thạc sĩ của Đại học Harvard. Trước khi tranh cử, ông Hoan Huỳnh làm công việc phân phối các khoản đầu tư cho xã hội tại tổ chức cộng đồng Chicago Beyond. Ông Hoan Huỳnh cũng làm nên lịch sử với tư cách là người Mỹ gốc Á đầu tiên đại diện cho Chicago North Side trong Đại hội đồng cũng như là người Á châu đầu tiên đại diện cho Địa hạt Quốc Hội thứ 13 của tiểu bang. Trong tổng số 40,168 phiếu bầu, ông Hoan Huỳnh chiến thắng áp đảo 90.5% với 36,367 phiếu. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Hoan Huỳnh kêu gọi phải tiếp tục đấu tranh vì một tương lai tiến bộ, công bằng và toàn diện, nơi tất cả mọi người, bất kể gia cảnh, dân tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính và tôn giáo, đều có cơ hội và sự an toàn ngang nhau