03/09/2022 | 268

HOÀ THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ CHÍNH THỨC ĐIỀU HÀNH VIỆN TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HOÀ THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ CHÍNH THỨC ĐIỀU HÀNH VIỆN TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Tin Vietnam.- Ngày 1 tháng 9 năm 2022, trang thông tin Hội đồng Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra công bố, vào ngày 21 tháng 8 năm 2022, đã diễn ra buổi lễ phát nguyện và suy tôn Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, đồng thời suy cử Chánh Thư Ký giải quyết thường vụ Viện Tăng Thống, diễn ra tại chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 22 tháng 8, diễn ra buổi lễ chính thức trao truyền Di chúc, Ấn tín, và khai ấn cho Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký giải quyết thường vụ Viện Tăng Thống tại Tổ đường Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn. Như vậy, Viện Tăng Thống sẽ được điều hành bởi Hoà thượng Tuệ Sĩ, Chánh Thư Ký, thừa uy đức uỷ nhiệm của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương. Hội đồng Giáo Phẩm Trung Ương giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Viện Tăng Thống khẳng định, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không phải là một hiệp hội thế tục, nên không đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục nào; không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào; không hành đạo, hoằng đạo theo bất cứ định hướng ý thức hệ nào; duy chỉ một định hướng duy nhất là: “Thập phương Bạc-già-phạm nhất lộ Niết- Bàn môn; một cứu cánh duy nhất là giải thoát”. Các thành viên trong hàng giáo phẩm không là thành viên của bất cứ tổ chức, đoàn thể thế tục nào. Cộng đồng tệ tử Phật duy nhất là cộng đồng Bốn Chúng, được thiết lập bởi Đức Thích Tôn bằng Pháp và Luật thiện thuyết.