Hòa thượng Thích Không Tánh nói về hiện trạng chùa Liên Trì

Với lý do làm dự án “Khu đô thị mới Thủ Thiêm”, nhà cầm quyền CSVN tại Sài Gòn đã cưỡng chế và giải tỏa 15000 hộ dân, một số cơ sở tôn giáo khác nhưng việc đền bù giải tỏa không thỏa đáng và sai luật. Phóng viên SBTN tại Việt Nam đã đến gặp hòa thượng Thích Không Tánh – trụ trì chùa Liên Trì và nghe hòa thượng nói về hiện trạng của ngôi chùa. Nhà câm quyền thường xuyên theo dõi, sách nhiễu thầy Thích Không Tánh, ngăn cản nhiều sự kiện từ thiện do chùa tổ chức. Mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của hòa thượng Thích Không Tánh trong phóng sự sau đây.