05/09/2013 | 0

HÒA THƯỢNG QUẢNG ĐỘ BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN MỚI ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG 2 VIỆN HÓA ĐẠO

HÒA THƯỢNG QUẢNG ĐỘ BỔ NHIỆM THÀNH PHẦN MỚI ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG 2 VIỆN HÓA ĐẠO

Tin Saigon – Vào buổi chiều ngày hôm qua, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế từ Paris công bố phóng ảnh bản Quyết Định có ấn ký của Đức tăng thống Thích Quảng Độ về thành phần điều hành Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo. Trong danh sách này, người ta không thấy còn tên Hòa thượng Thích Chánh Lạc, đầu mối của quyết định từ nhiệm của ngài. Trước đó vài ngày, Hòa thượng Thích Quảng Độ cho công bố trên trang mạng của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế bức thông bạch loan báo từ nhiệm vì bất đồng ý kiến với các quyết định của Hội đồng lưỡng viện lưu giữ hòa thượng Thích Chánh Lạc bị nhiều tai tiếng cá nhân nhưng vẫn là cố vấn của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo ở hải ngoại.

Tin cho biết lúc 9 giờ sáng hôm thứ ba, một số chư Tăng giáo phẩm thuộc Viện Hóa Đạo do Hòa thượng Thích Viên Định dẫn đầu đã đến Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon để xin Ngài đảm nhiệm trở lại việc lãnh đạo tối cao Giáo hội, đồng thời xin hứa khâm tuân bất cứ quyết định gì của Đức Tăng Thống. Cuối cùng ngài đã đồng ý tiếp tục lãnh đạo Giáo hội, và cho phổ biến bản Quyết định thành phần nhân sự Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo là cơ quan lãnh đạo Giáo hội ở hải ngoại như sau: Chủ tịch Hòa thượng Thích Viên Lý, Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Trí Lãng, Phó chủ tịch Hòa thượng Thích Trí Minh, Tổng thư ký Hòa thượng Thích Chơn Trí, Tổng Ủy viên Kế hoạch :

Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức, Tổng Ủy viên Hoằng pháp Hòa thượng Thích Thiện Hữu, Tổng Ủy viên Truyền Thông Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Tổng Ủy viên Thanh niên Hòa thượng Thích Huyền Việt, Tổng Ủy viên Tài chánh kiêm Đặc trách Liên lạc Úc châu Hòa thượng Thích Phước Nhơn, Tổng Ủy viên Từ thiện Xã hội kiêm Đặc trách Liên lạc Canada Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Tổng Ủy viên Ngoại vụ Cư sĩ Võ Văn Ái, Tổng Ủy viên Đặc trách Liên lạc Quốc tế Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan, và Tổng Thủ bổn Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh,