25/12/2016 | 0

Trung Cộng ban hành luật Thuế Bảo Vệ Môi Sinh

Trung Cộng ban hành luật Thuế Bảo Vệ Môi Sinh

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) – Đa số thành viên quốc hội Trung Cộng hôm nay 25 tháng 12, đã thông qua luật đặc biệt bảo vệ môi sinh lần đầu tiên đánh vào ngành kỹ nghệ của nước này.

Dự luật sẽ được bắt đầu có hiệu lực vào năm 2018 nhằm thực hiện chính sách ngăn chận thảm hoạ ô nhiễm môi sinh. Sương mù gây nguy hiểm sức khoẻ của con người bao trùm nhiều vùng rộng lớn ở miền bắc Hoa Lục trong những ngày qua cho thấy sự thất bại của nhà nước Trung Cộng trong việc đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, nước và đất đai đã làm dư luận nổi giận. Trung Cộng trước đó chưa có bất kỳ loại thuế đặc biệt nào nhằm bảo vệ môi sinh, và dự luật mới sẽ thay thế các khoản thu vụn vặt trước đó, không thấm vào đâu so với kế hoạch ngăn chận tình trạng ô nhiễm môi sinh.

Theo Wang Jianfan, người đứng đầu bộ phận chính sách thuế của Bộ Tài chính Trung Cộng thì dự luật mới thông qua sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Chi tiết của luật thuế đánh vào ngành kỹ nghệ lần này đã gây tranh cãi dữ dội giữa các bộ Bảo Vệ Môi Sinh, Tài Chính, Cục Thuế nhà nước Trung Cộng, và chính quyền địa phương.

Một số chuyên viên Trung Cộng nói rằng không chỉ đánh thuế để ngăn chận ô nhiễm không khí, nước và đất mà còn phải tính đến việc thải khí độc và khí thải gây hiệu ứng nhà kính. (Song Châu)