22/11/2014 | 3

Hoa Kỳ xây bệnh viện 100 giường ở Liberia

Hoa Kỳ xây bệnh viện 100 giường ở Liberia

Buchanan, Liberia. (Reuters) – Kỷ sư quân đội Hoa Kỳ đã hoàn tất một Đơn vị Điều trị Ebola gọi tắt là ETU gồm 100 giường bệnh ở Liberia trong ngày hôm qua.

Cơ sở ETU được xây lên ở thành phố bờ biển Buchanan trong thời gian 28 ngày, là ETU đầu tiên do kỷ sư quân đội Hoa Kỳ xây dựng và là Đơn vị thứ nhì được xây lên với sự tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ.

Bà Mia Beers là thành viên Toán Cứu trợ Thảm trạng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID nói rằng ngoài ETU, trọng tâm sẽ tập trung thu nhận những toán chuyên viên từ các Trung tâm Kiểm soát Bệnh, các cơ quan phi chính phủ, các bộ, làm việc với các giới chức Liberia. Ngoài đường bộ, ETU đang mong có không vận. Ebola đang tấn công con người, nhưng các toán chuyên viên đang săn lùng Ebola. Đặc biệt là tại các vùng nông thôn.

Qua bản tuyên bố trong ngày 19 tháng 11, Thiếu Tướng Gary Volesky đang lãnh đạo nỗ lực chống Ebola của Hoa Kỳ nói rằng quân nhân Hoa Kỳ đang được đưa tới Liberia để thiết lập các cơ sở điều trị, khoảng 3,000 quân nhân sẽ có mặt ở Liberia vào tháng 12, ít hơn dự trù ban đầu khoảng 1,000 quân.

Đại tá Heath Roscoe là thành viên của Toán Cứu trợ Thảm trạng nói rằng ETU hiện giờ chỉ là một trong những ETU mà Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, USAID và chính phủ Hoa Kỳ trách nhiệm. Nhưng đây là ETU đầu tiên hoàn toàn do quân nhân Hoa Kỳ xây lên. Quân đội Hoa Kỳ đưa tới Liberia trong nỗ lực chống Ebola do USAID lãnh đạo.

Theo chương trình, quân đội Hoa Kỳ sẽ dựng 17 ETU và cung cấp cho Liberia các phòng thử nghiệm di động. Số người bị bệnh Ebola được ghi nhận mới nhất là 15,351 người. Trong số này đã có 5,459 người chết. Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO đã nói trong ngày Thứ Sáu rằng bệnh đang gia tăng lan truyền ở Guinea và Sierra Leone. (Huệ Võ)