28/04/2014 | 2

Hoa Kỳ và Phi Luật Tân ký hiệp ước quốc phòng

Hoa Kỳ và Phi Luật Tân ký hiệp ước quốc phòng

Manila, Manila. (Reuters) – Hôm nay Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đã ký kết một hiệp ước cộng tác quốc phòng trong thời gian 10 năm. Bản hiệp ước được ký kết trước khi Tổng thống Obama tới Thủ đô Manila.
Bản hiệp ước sẽ cho phép Hoa Kỳ gia tăng quân số, tàu chiến và phi cơ ở Phi Luật Tân, giúp huấn luyện quân đội Phi Luật Tân đang bị Trung Cộng đe dọa. Bản hiệp ước đã được Đại sứ Hoa Kỳ Philip Goldberg và Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Voltaire Gazmin ký kết.
Đại sứ Goldberg nói rằng hiệp ước nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh Á Châu Thái Bình Dương đang phát triển nhanh và tái quân bằng sức mạnh Hoa Kỳ trong vùng.
Đại sứ Goldberg xác định Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chủ quyền Phi Luật Tân, không đóng quân vĩnh viễn tại nước này. Bộ trưởng Gazmin nói rằng bản hiệp ước thắc chặt thêm liên hệ giữa Manila và Hoa Thịnh Đốn, tập trung sức mạnh của 2 nước để đối phó với mọi đe dọa.
Nhưng thành phần thiên tả Phi Luật Tân đã phản đối bản hiệp ước. Trong ngày thứ Sáu tuần trước, một nhóm người Phi Luật Tân đã xuống đường biểu tình, phản đối chuyến viếng thăm, nói rằng Phi Luật Tân không thể trông chờ một đế quốc này chống lại một đế quốc khác.
Chính phủ Tổng thống Obama hứa hẹn bố trí 60% tàu chiến Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương vào cuối thập niên này, nhưng tình trạng ngân sách quốc gia, những diển biến bất ngờ đang diễn ra trên thế giới, khó thể biết Hoa Kỳ sẽ có thể thực hiện mục tiêu này hay không. (H. Võ)