24/04/2015 | 3

Hoa Kỳ và Liên Âu bất đồng về GMO

Hoa Kỳ và Liên Âu bất đồng về GMO

New York, New York. (Reuters) – Các nhà thương thuyết của Hoa Kỳ và Liên Âu đã hoàn tất vòng đàm phán mới nhất về Hiệp Ước Đối Tác Thương Mại và Đầu Tư Xuyên Đại Tây Dương ở New York.

Các nhà thương thuyết và lập pháp đã gặp mặt tại New York để thảo luận về các biện pháp đạt được khả năng qui định trong một số lãnh vực, bao gồm xe hơi, dược phẩm và máy móc y tế. Họ cũng thảo luận về các biện pháp loại bỏ rào cản thương mại, bao gồm sự chậm trễ không cần thiết tại biên giới. Nói chuyện với các phóng viên sau vòng đàm phán thứ 9, trưởng đoàn thương thuyết của Hoa Kỳ là Dan Mullaney tuyên bố Hoa Kỳ cam kết với các cuộc đàm phán và mục tiêu quan trọng, được các nhà lãnh đạo đưa ra năm ngoái, để đạt tiến bộ có thể hướng tới một thỏa thuận trong năm nay.

Tuy nhiên căng thẳng về vấn đề sinh vật biến đổi gen vẫn còn tồn tại. Các nhà thương thuyết dự trù sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Brussels trước kỳ nghỉ Hè. Trưởng đoàn thương thuyết của Liên Âu là Ignacio Garcia-Bercero cho biết vòng đàm phán thứ 10 sẽ tập trung vào sự phát triển bền vững, môi trường và vấn đề lao động. (Nguyên Trân)