23/01/2015 | 1

Hoa Kỳ và Cuba còn bất đồng về nhân quyền

Hoa Kỳ và Cuba còn bất đồng về nhân quyền

Havana, Cuba. (CBS) – Phụ tá Ngoại Trưởng Roberta Jacobson tổ chức một cuộc họp báo vào sáng Thứ Sáu ngày 23 tháng 1, để nói về cuộc đàm phán lịch sử với chính phủ Cuba về nhập cư và tái thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà Jacobson yêu cầu Cuba dỡ bỏ những hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và đề nghị Cuba và Hoa Kỳ thành lập tòa đại sứ ở Washington và Havana. Một vấn đề được cả hai quốc gia coi nặng là chủ đề nhân quyền. Phụ tá ngoại trưởng đã thảo luận về việc cải thiện điều kiện nhân quyền, trong đó có tự do ngôn luận. Bà Jacobson nói rằng mặc dù bà không thể đoán trước điều gì có thể xảy ra trong vòng vài năm tới, bà biết chắc mọi người đều cam kết hợp tác với người dân Cuba và tạo điều kiện thuận lợi để họ đưa ra những quyết định tốt và thực hiện thay đổi.

Đây là lần đầu tiên một viên chức cao cấp như bà Jacobson tới thăm Cuba trong vòng 38 năm qua. Đây cũng là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ Tổng Thống Barack Obama và Chủ Tịch Raul Castro tuyên bố bình thường hóa quan hệ. Hai bên đã đặt ra một chương trình nghị sự chi tiết để tái khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao. Các cuộc đàm phán tiếp theo cũng đã được lên lịch trình. (Nguyên Trân)