11/06/2020 | 31

Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo 

Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo 

Người Thượng chạy trốn sang Thái Lan vì bị đàn áp tôn giáo (Đàn Chim Việt)

Tin từ Hoa Thịnh Đốn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đàn áp tự do tôn giáo trong năm 2019 cho dù Hiến pháp Việt Nam quy định tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân.

Trong báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế được công bố vào sáng ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích chế độ cộng sản Việt Nam tìm cách đàn áp tự do tôn giáo, đặc biệt nhắm vào các nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận, dưới nhiều hình thức như sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại hoặc tịch thu tài sản và đất đai của người thực hành quyền tự do tôn giáo.

Theo báo cáo, việc sách nhiễu và đàn áp tôn giáo diễn ra ở một số địa phương như: Cao nguyên Trung phần, vùng người theo đạo Thiên chúa của người H’mong ở vùng núi phía Bắc, và những tỉnh có nhiều người theo Tin lành và Công giáo như Nghệ An và Tuyên Quang.

Cụ thể, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã khiến khoảng từ 250 đến 300 người Thượng ở Tây Nguyên phải chạy lánh nạn sang Campuchia và Thái Lan kể từ năm 2017 trở lại đây, theo thống kê của Chính phủ Hoa Kỳ.

Báo cáo cũng nêu trường hợp giảng viên cao đẳng Nguyễn Năng Tĩnh thuộc Giáo phận Vinh bị kết án 11 năm tù giam chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận, và nhiều người thuộc các nhóm  tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Cao Đài và Hoà Hảo cũng bị đàn áp.

Theo thống kê trong báo cáo, hiện Việt Nam có khoảng hơn 97 triệu dân với khoảng 26.4% dân số là những người đang thực hành các hoạt động tín ngưỡng được ghi danh. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ước tính 90% dân số Việt Nam theo một đức tin truyền thống nào đó bao gồm cả dạng được ghi danh với nhà nước và dạng không ghi danh.

Quốc Tuấn